O nás

Vyvíjame riešenia, ktoré myslia na životné prostredie.

Špecializujeme sa na výskum a vývoj s dôrazom na budúcnosť mobility a energetiky. Dlhoročnú prax a know-how z desiatok úspešne ukončených projektov využívame pri vývoji zariadenia na regeneráciu batérií elektromobilov, ktoré Európska únia identifikovala ako významný projekt spoločného európskeho záujmu (IPCEI).

Ako jediná spoločnosť na Slovensku sa dlhodobo a na expertnej úrovni zameriavame na rekonštrukcie vodných elektrární, ich kvalifikovanú údržbu a dizajn nových projektov malých vodných elektrární. Našu expertízu aplikujeme v rámci výskumných a vývojových projektov v oblasti vodných turbín.

Kto sme

Náš kolektív sa skladá z profesionálov z rôznych odborných oblastí. Kvalifikovaný vedecký tím tvoria experti so skúsenosťami najmä z vývoja a dizajnu elektrických a energetických riešení.

Členovia predstavenstva

Stanislav Králik
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
→ LinkedIn

VaV pracovníci

Marek Hudák
Zástupca vedúceho projektu

Peter Drgoňa
Zástupca lídra pre vnútorné procesy batérií

Zoltán Csuka
Výpočtový inžinier CFD

Martin Šuňal
Zástupca lídra pre M&R systémy

Marta Murgašová
Výskumný pracovník
→ LinkedIn

Peter Hlbočan
Výskumný pracovník
→ LinkedIn

Ľubomír Kollár
Výskumný pracovník
→ LinkedIn

Jozef Kadora
Vedúci konštruktér
→ LinkedIn

Peter Jurík
Manažér kvality

Alexandra Marquez
Špecialistka odboru životného prostredia

Administratívni zamestnanci

Peter Trúchlik
Projektový manažér

Ľubica Golejová
Špecialista verejného obstarávania

Zuzana Masariková
HR generalist
→ LinkedIn

Jana Lőrinczová
Projektová asistentka

Silvia Dobrocká
Projektová asistentka

História


Viac ako deväťdesiatročná tradícia. V našej spoločnosti sa spája história slávnych závodov Škoda a ZTS.

1930-1936

Budovanie závodu Akciovej spoločnosti Škodove závody Plzeň v Dubnici nad Váhom

1937

2. januára sa v objektoch “Škodovky” v Dubnici nad Váhom spustila výroba

1940-1949

V závode pracuje približne 17-tisíc pracovníkov

1951

Povojnové zmeny priniesli premenovanie na Závody K. J. Vorošilova (ZKJV) a dobudovanie ďalších prevádzok

1962

Začiatkom šesťdesiatych rokov došlo k premenovaniu na Strojárske a metalurgické závody, národný podnik Dubnica nad Váhom

1964

Vznik Výskumu a Vývoja Dubnica ako ju poznáme dnes (súčasť martinského ZTS)

1978

Závody ťažkého strojárstva, n.p., Dubnica nad Váhom. V tomto období podnik zabezpečoval úlohy v 53 výrobných odboroch – expandoval a modernizovali sa technologické zariadenia

1981

1. januára vznikol Výskumný ústav hydraulických mechanizmov v Dubnici nad Váhom (VUHYM)

1990

ZTS Dubnica ako štátny podnik. Pri zmenách v politickom a spoločenskom živote prebehlo aj viacero organizačných zmien podniku. 1991 bola organizačná štruktúra zmenená na divíznu organizáciu

1996

Transformácia štátneho podniku na akciovú spoločnosť ZTS Dubnica nad Váhom, a.s

1997

3. novembra vznikla spoločnosť ZTS – VÝSKUM A VÝVOJ, a.s., ktorá nadväzovala na program výskumného ústavu VUHYM

2005

Spoločnosť STM Power kúpila spoločnosť Výskum a Vývoj Dubnica. Vstupom STM Power začala nová etapa s orientáciou na vodné elektrárne, dodávku zariadení a technologického know – how v tomto segmente

2021

Projekt Regenerácia použitých batérií z elektromobilov (IPCEI)