Centrum spojenej energie

Čomu sa venujeme

Ponúkame originálne riešenia v oblasti udržateľnej energetiky a mobility pre lepší a kvalitnejší život.

Vodná energia

Dlhodobo sa zaoberáme návrhmi, výstavbou a rekonštrukciami vodných elektrární, výskumom a vývojom v oblasti vodných turbín. Ponúkame projekčné a konštrukčné riešenia vodných stavieb.

Jadrová energia

Máme praktické skúsenosti so zadným cyklom jadrovej energetiky, ktorý zahŕňa vyraďovanie jadrových zariadení a služby spracovania rádioaktívnych odpadov. Zameranie budúcich projektov má v rámci jadrovej energie širší záber.

Batériové moduly

Vyvíjame technologické riešenie na automatickú regeneráciu batérií elektromobilov, ktoré predlžuje ich celkovú životnosť a vďaka možnostiam sekundárneho využitia v energetickom sektore odďaľuje ich koncovú recykláciu.

Projekty

Pripravujeme sa na budúcnosť bez spaľovacích motorov. Našou prioritou je ochrana životného prostredia a znižovanie spotreby surovín.

Kto sme

Náš kolektív sa skladá z profesionálov z rôznych odborných oblastí. Kvalifikovaný vedecký tím tvoria experti so skúsenosťami najmä z vývoja a dizajnu elektrických a energetických riešení.

Rokmi získané skúsenosti a know-how aplikujeme v rámci projekčných a konštrukčných projektov, v ktorých naši odborníci využívajú najmodernejšie technológie.

→ Viac o nás