JADRO

Linka na spracovanie kontaminovaných vzduchotechnických filtrov

V oblasti jadrovej energetiky sa pohybujeme už viac ako päť desaťročí. Začínali sme s experimentálnou produkciou časti palivových kaziet pre prvú československú jadrovú elektráreň A1 a v súčasnosti sa špecializujeme na zadný cyklus jadrovej energetiky.

V rámci týchto aktivít sme pre Bohunické spracovateľské centrum Rádioaktívnych odpadov (BSC RAO) vyvinuli a dodali linku na spracovanie kontaminovaných vzduchotechnických filtrov, ktorá je určená na likvidáciu rádioaktívne kontaminovaných filtračných vložiek z prevádzky jadrovej elektrárne. Linka dokáže separovať feromagnetický materiál, hliník (meď) a spáliteľný resp. nespáliteľný materiál.

Do zoznamu projektov realizovaných pre BSC RAO patrí:

  • Pracovisko fragmentácie a suchej dekontaminácie
  • Pracovisko drobnej fragmentácie
  • Páliace pracovisko na delenie kovových materiálov kyslíko-acetylénovým plameňom a plazmou
  • Pracovisko spracovania kontaminovaných elektrických káblov
  • Výroba kontajnerov pre pevný kontaminovaný materiál
  • Rekonštrukciu VZT systému SO34 v BSC RAO