HYDRO

Od výkresu až po realizáciu

Projekčné činnosti v oblasti vodnej energetiky sú nám veľmi blízke a máme s nimi mnohoročné skúsenosti. Naši odborníci sú pripravení vytvoriť celkové koncepčné riešenie vodnej elektrárne na kľúč a spracovať všetko od počiatočnej štúdie cez projekt až po výrobnú dokumentáciu. Zároveň pri montáži a uvádzaní zariadení do prevádzky poskytujeme odborný dohľad našich špecialistov. V našej práci sa spoliehame na moderné technológie a najnovšie softvérové vybavenie.

Dlhodobo spolupracujeme aj s expertami na univerzitách a orientujeme sa v najnovších trendoch v oblasti energetiky, moderných technických a konštrukčných riešení.

DODÁVKA NOVÝCH TURBÍN NA KUBU – ENERGOIMPORT

V rámci projektu na dodávku nových turbín na Kubu sme potrebovali posúdiť výkonové a energetické parametre v Kaplanovej turbíne s upravenou sacou rúrou. Simulácia potvrdila vyhovujúce parametre turbíny po realizácií úprav.

3D model geometrie sa uplatňuje na tvorbu výpočtovej oblasti pre simulačné výpočty prúdenia vo vnútri turbíny. Vizualizácia zobrazuje geometriu modelovej Kaplanovej turbíny 5KS – obežné koleso, rozvádzač a rebrovanie vtokového objektu.

Výpočtová sieť na povrchu odtokovej hrany lopatky obežného kolesa Kaplanovej turbíny určená na simulačné výpočty.

MALÁ VODNÁ ELEKTRÁREŇ DOBŠINÁ

Identifikovať potenciál na zlepšenie je neoddeliteľnou súčasťou inovácie. Animácia zaznamenáva zmeny rozloženia rýchlosti prúdenia v súvislosti s otáčaním rotora vo vnútri sacej rúry Kaplanovej turbíny.

PREČERPÁVACIA VODNÁ ELEKTRÁREŇ

Naši experti dodávajú aj riešenia, ktoré sú realizované na základe konkrétnych požiadaviek zákazníka.